Damcılı suvarma 2017-10-12T14:44:39+00:00

Damcılı suvarma sistemləri:

Damla suvarma suvarma  üsuludur, burada su dəzgah-droppers vasitəsi ilə tənzimlənən kiçik hissələrdə əkilən bitkilərin kök zonasına birbaşa çatdırılır. Su və digər mənbələrdən (gübrələr, əmək xərcləri, enerji və boru kəmərləri) əhəmiyyətli qənaətlər əldə etməyə imkan verir.

Damcılı suvarma sisteminin işləmə prinsipi: