Xidmətlər 2017-08-28T20:49:32+00:00
  • Layihələndirmə

  • Qiymətləndirmə

  • Material Təchizatı

  • Montaj işləri

  • Servis

  • Kənd təsərrufatı üçün suvarma sistemləri

  • Landşaft layihələri üçün Avtomatik suvarma sistemləri

Hunter Bakı; Hunter Azərbaycan; avtomatik suvarma; damlama sistemi; çiləyicilər; sulama sistemləri; damcılı suvarma; peyzaj suvarma; landşaft suvarma; Poelsan Bakı; Poelsan Azərbaycan; PE borular; boru fitinqləri; layflat boru; Ege Plast Bakı; Ege Plast Azərbaycan; mandallı borular; damlama boruları; kələpçəli borular; PSU; PGP; SRM.