Çiləyicilər 2018-02-12T14:17:33+00:00

SPREY NÖVLÜ ÇİLƏYİCİLƏR

Məlumat

Gövdə

Su vurma görüntüsü

 

PSU-04 10A

SPREY SPRİNKLER

(Sprey növ  çileyici  0-360º, 1/2″ giriş, Radius: 3,0 metr,
su sərfi: 180º – 0,23 m³/saat)

 - image001 1 - Çiləyicilər  - image002 1 - Çiləyicilər

 

 

PSU-04 12A

SPREY SPRİNKLER

(Radius -3,7m, Su Sərfi -0,3m³/saat 180°)

 

 - image003 3 - Çiləyicilər  - image004 3 - Çiləyicilər

 

PSU-04 15A

SPREY SPRİNKLER

(Sprey növ  çileyici  0-360º, 1/2″ giriş, Radius: 4,6 metr,
su sərfi: 180º – 0,43 m³/saat)

 - image005 3 - Çiləyicilər  - image006 3 - Çiləyicilər

 

PSU-04 17A

SPREY SPRİNKLER

(Sprey növ  çileyici   0-360º, 1/2″ giriş, Radius: 5,2 metr,
su sərfi: 180º – 0,53 m³/saat)

 - image007 3 - Çiləyicilər  - image008 3 - Çiləyicilər

 

PSU-04 5SS

SPREY SPRİNKLER    (Sprey  düzbucaqlı çiləmə: 1,5 x 9 metr (qarşıya – 1,5 m,
sağa – 4,5 m, sola – 4,5 m), 1/2″ giriş, su sərfi:  – 0,3m³/saat)

 - image009 1 - Çiləyicilər  - image010 1 - Çiləyicilər
- image011 1 - Çiləyicilər - image012 1 - Çiləyicilər  - image013 - Çiləyicilər
 - image014 - Çiləyicilər  - image015 - Çiləyicilər  - image016 - Çiləyicilər

SPREY NÖVLÜ ÇİLƏYİCİLƏRİN NOZULLARI

 

PSU- 4A

SPREY SPRİNKLER

(Sprey növ  çileyici  0-360º, 1/2″ giriş, Radius: 1,2 metr,
su sərfi: 180º – 0,10 m³/saat)

 - image017 - Çiləyicilər  - image018 - Çiləyicilər

 

PSU-6A

SPREY SPRİNKLER

(Sprey növ  çileyici   0-360º, 1/2″ giriş, Radius: 1,8 metr,
su sərfi: 180º – 0,13 m³/saat)

 - image019 - Çiləyicilər  - image020 - Çiləyicilər

 

PSU-8A

SPREY SPRİNKLER

(Sprey növ  çileyici  0-360º, 1/2″ giriş, Radius: 2,4 metr,
su sərfi: 180º – 0,20m³/saat)

 - image021 - Çiləyicilər  - image022 - Çiləyicilər

 

PSU-10A

SPREY SPRİNKLER

(Sprey növ  çileyici  0-360º, 1/2″ giriş, Radius: 3,0 metr,
su sərfi: 180º – 0,23 m³/saat)

 - image023 - Çiləyicilər  - image024 - Çiləyicilər

 

 

PSU- 12A

SPREY SPRİNKLER

(Radius -3,7m, Su Sərfi -0,3m³/saat 180°)

 

 - image025 - Çiləyicilər  - image026 - Çiləyicilər

 

PSU- 15A

SPREY SPRİNKLER

(Sprey növ  çileyici  0-360º, 1/2″ giriş, Radius: 4,6 metr,
su sərfi: 180º – 0,43 m³/saat)

 - image027 - Çiləyicilər  - image018 - Çiləyicilər

 

PSU-17A

SPREY SPRİNKLER

(Sprey növ  çileyici   0-360º, 1/2″ giriş, Radius: 5,2 metr,
su sərfi: 180º – 0,53 m³/saat)

 - image028 - Çiləyicilər  - image020 - Çiləyicilər

 

PSU-SS530

SPREY SPRİNKLER     (Sprey  düzbucaqlı çiləmə: 1,5 x 9 metr (qarşıya – 1,5 m,
sağa – 4,5 m, sola – 4,5 m), 1/2″ giriş, su sərfi:  – 0,3m³/saat)

 - image029 - Çiləyicilər  - image030 - Çiləyicilər

PSU NOZZLECS 530

(Sprey düzbucaqlı çiləmə: 1,5 x 9 metr (qarşıya – 0,75m, sağa – 4,5 m,

sola – 4,5 m  + geriye -0,75m, saga -4,5m,sola-4,5m ), su sərfi:  – 0,30 m³/saatda.

 - image031 - Çiləyicilər  - image032 - Çiləyicilər

PSU NOZZLESS918

(Sprey düzbucaqlı çiləmə: 2,7 x 5,5 metr (qarşıya – 2,7 m, sağa – 2,75 m,   sola – 2,75 m), su sərfi:  – 0,39 m³/saatda.)

 - image033 - Çiləyicilər  - image034 - Çiləyicilər

PSU NOZZLE  S8A  (Zolaqşəkilli çileyen başliq. Radius: 2,4 metr,

su sərfi: 180º – 0,16 m³/saat  Gül və kolların, yamacların suvarılması üçün idealdır.

 - image035 - Çiləyicilər  - image036 - Çiləyicilər

PSU  NOZZLE  S16A (Zolaqşəkilli çileyen başlıq. Radius: 5,2 metr,

su sərfi: 180º – 0,23 m³/saat  Gül və kolların, yamacların suvarılması üçün idealdır.

 - image037 - Çiləyicilər - image036 - Çiləyicilər

PCN10  BUBBLER NOZZLE

(PSU damlama başlığı,  su sərfi   –  0,23 m³/saatda,)

 - image038 - Çiləyicilər  - image039 - Çiləyicilər

PCN25   BUBBLER NOZZLE   (PSU damlama başlığı,   su sərfi –  0,06 m³/saatda )

 - image040 - Çiləyicilər  - image041 - Çiləyicilər

PCN50   BUBBLER NOZZLE   (PSU damlama başlığı,  su sərfi –  0,11 m³/saatda )

 - image042 - Çiləyicilər  - image043 - Çiləyicilər

AFB   BUBBLER NOZZLE

(PSU damlama başlığı,  nizamlanan su sərfi –  0,06 – 0,45 m³/saatda,)

 - image044 - Çiləyicilər  - image045 - Çiləyicilər

ROTOR NÖVLÜ ÇİLƏYİCİLƏR

Məlumat

Gövdə

Su vurma görüntüsü

SRM 04  ROTOR

(40-360º, 1/2″ giriş, Radius: 4,0 – 9,4 metr, su sərfi: 0,08-0,82 m³/saatda)

 - image046 - Çiləyicilər  - image047 - Çiləyicilər

PGJ-04  ROTOR

( 40-360º, 1/2″ giriş, Radius: 4,3 – 11,6 metr,  su sərfi: 0,13-1,23 m³/saatda)

 - image048 - Çiləyicilər  - image049 - Çiləyicilər

PGP ADJ   ROTOR

( 40-360º, 3/4″ giriş, Radius: 6,4 – 15,8 metr, su sərfi: 0,10-3,22 m³/saatda)

 - image050 - Çiləyicilər  - image051 - Çiləyicilər

PGP 04 Ultra-ROTOR

(50-360º, 3/4″ giriş, Radius: 4,9-14,0 metr,su sərfi: 0,07-3,23 m³/saatda)

 - image052 - Çiləyicilər  - image053 - Çiləyicilər

I60 ADSB  ROTOR

( 40-360º, 1″ giriş, Radius: 14,9 – 20,4 metr, su sərfi: 0,41-4,87 m³/saatda,

idman sahələri üçün idealdır , aşağı təzyiqdə uzun məsafəyə çiləyir.)

 - image054 - Çiləyicilər  - image055 - Çiləyicilər

I90 ADVB  ROTOR

(40-360º, 1″ giriş, Radius: 18,9 – 30,8 metr, su sərfi: 4,97-18,58 m³/saatda,

böyük çiləmə radiusuna malikdir, geniş ərazili park və idman sahələri üçün idealdır.)

 - image056 113x300 - Çiləyicilər  - image057 - Çiləyicilər

ST 90 B73 ROTOR

(    1/2″ giriş, Radius: 31 – 35 metr, su sərfi: 16-18 m³/saatda,

böyük çiləmə radiusuna malikdir, süni çim üçün idealdir)

 - image058 - Çiləyicilər  - image059 - Çiləyicilər
 - image060 - Çiləyicilər  - image061 - Çiləyicilər  - image062 - Çiləyicilər
 - image059 - Çiləyicilər  - image063 - Çiləyicilər  - image064 - Çiləyicilər

MP NÖVLÜ ÇİLƏYİCİ BAŞLIQLARI (PSU GÖVDƏSİ ÜZƏRİNƏ BAĞLANIR)

MP 1000 NOZZLE 360° (Rotator başlıq 360º, Radius: 2,5-4,5 metr, su sərfi: 360º – 0,18 m³/saatda.)

 - image065 - Çiləyicilər  - image066 - Çiləyicilər

MP 1000 NOZZLE 90°-210°  (Rotator başlıq 360º .Radius: 2,5-4,5 metr,

su sərfi: 180º – 0,09 m³/saatda,210º – 0,11 m³/saatda.)

 - image067 - Çiləyicilər  - image068 - Çiləyicilər

MP 2000 NOZZLE 360°   (Rotator başlıq  360º, Radius: 4,0-6,4 metr, su sərfi: 360º – 0,34 m³/saatda.

 - image069 - Çiləyicilər  - image070 - Çiləyicilər

MP 2000 NOZZLE 90°-210°   (Rotator başlıq 90-210º,  Radius: 4,0-6,4 metr,

su sərfi: 180º – 0,17 m³/saatda, 210º – 0,21 m³/saatda.)

 - image071 - Çiləyicilər  - image072 - Çiləyicilər

MP 3000 NOZZLE 360°   (Rotator başlıq  360º Radius: 6,7-9,1 metr, su sərfi: 360º – 0,85 m³/saatda.)

 - image073 - Çiləyicilər  - image074 - Çiləyicilər

MP 3000 NOZZLE 90°-210°    (Rotator başlıq 90-210º Radius: 6,7-9,1 metr,

su sərfi: 180º – 0,41 m³/saatda, 210º – 0,49 m³/saatda.)

 - image075 - Çiləyicilər  - image076 - Çiləyicilər

MP 3500 NOZZLE 90°-210°      (Rotator başlıq 90-210º Radius: 8,9-10,7metr,

su sərfi: 180º – 0,65 m³/saatda, 210º – 0,75 m³/saatda.)

 - image077 - Çiləyicilər  - image078 - Çiləyicilər

MP LCS 515  NOZZLE

 LEFT STRIP

 (Rotator başlıq  1,5×4,5 metr sol künc üçün  ,su  serfi – 0,05 m³)

 - image079 - Çiləyicilər  - image080 - Çiləyicilər

MP RCS 515 NOZZLE

  RIGH STRIP

  (Rotator başlıq  1,5×4,5 metr sağ künc üçün  ,su  serfi – 0,05 m³)

 - image081 - Çiləyicilər  - image082 - Çiləyicilər

MP SS530   NOZZLE

  DE STRİP

 (Rotator başlıq  düzbucaqlı  1,5 x 9 metr (qarşıya – 1,5 m,

sağa – 4,5 m, sola – 4,5 m), su sərfi:  – 0,1m³/saat)

 - image083 - Çiləyicilər  - image084 - Çiləyicilər
 - image085 - Çiləyicilər  - image086 - Çiləyicilər  - image087 - Çiləyicilər  - image088 - Çiləyicilər
 - image089 - Çiləyicilər  - image090 - Çiləyicilər  - image091 - Çiləyicilər  - image092 - Çiləyicilər