Elektron İdarə etmə panelləri (Taymerlər) 2018-02-13T07:11:02+00:00

ELEKTRON İDARƏ ETMƏ PANELLƏRİ (TAYMERLƏR)

XC 401 E 4 STANSIYA OUTDOOR TAYMER (4 stansiyalı idarəetme paneli, çöl üçün, qermetik örtüklü 24V )

 - image003 2 - Elektron İdarə etmə panelləri (Taymerlər)

XC 601 E 6 STANSIYA OUTDOOR TAYMER ( 6 stansiyalı idarəetme paneli, çöl üçün, qermetik örtüklü 24V )

 - image005 2 - Elektron İdarə etmə panelləri (Taymerlər)

XC 801 E 8 STANSIYA OUTDOOR TAYMER ( 8  stansiyalı idarəetme paneli, çöl üçün, qermetik örtüklü 24V )

 - image005 2 - Elektron İdarə etmə panelləri (Taymerlər)

XC401IE 4 STANSİYA INDOOR      TAYMER     (  4  stansiyalı idarəetme paneli, içəri üçün, 24V )

 - image009 1 - Elektron İdarə etmə panelləri (Taymerlər)

XC601IE 6 STANSİYA INDOOR      TAYMER        
(  6  stansiyalı idarəetme paneli, içəri üçün, 24V )

 - image009 1 - Elektron İdarə etmə panelləri (Taymerlər)

XC801IE 8 STANSİYA INDOOR      TAYMER     ( 8  stansiyalı idarəetme paneli, içəri üçün, 24V )

 - image009 1 - Elektron İdarə etmə panelləri (Taymerlər)

XCH1200 XC HYBRID PİLLİ 12 STANSİYA   TAYMER  (Batareka ilə çalışan 12 satansiyali idarəetme paneli  9V)

 - image011 - Elektron İdarə etmə panelləri (Taymerlər)

PC 401E   4-16 STANSİYA OUTDOOR ( 4 stansiyalı idarəetme paneli,modullarla 16 stansiyaya qeder artirmaq olur 24V )

 - image013 - Elektron İdarə etmə panelləri (Taymerlər)

ACC 99D (UNIVERSAL 99 STANSIYA QEDER)  (Dekoder sistemi ilə çalışan, 99 stansiyaya qədər artırıla bilen və Mərkəzleşdirilmiş idarəetme sistemi ile  idare oluna bilən   kompyuter)

 - image015 - Elektron İdarə etmə panelləri (Taymerlər)

ACC99DPP ACC
      DECODER CONTROLLER
    (Dekoder sistemi ilə çalışan, 99 stansiyaya qədər artırıla
bilen və Mərkəzleşdirilmiş idarəetme sistemi ile  idare oluna bilən   kompyuter.
Plastik germetik örtüklü.sahenin istenilən yerinə montajlana bilər)

 - image017 - Elektron İdarə etmə panelləri (Taymerlər)

NODE 100  PİLLİ TAYMER (9V batareka ilə  çalışan, germetik örtüklü 1 stansiyalı taymer)

 - image019 - Elektron İdarə etmə panelləri (Taymerlər)

NODE 200   PİLLİ TAYMER     (9V batareka ilə  çalışan, germetik örtüklü  2  stansiyalı taymer)

 - image021 - Elektron İdarə etmə panelləri (Taymerlər)

NODE 400   PİLLİ TAYMER    (9V batareka ilə  çalışan, germetik örtüklü  4 stansiyalı taymer)

 - image023 - Elektron İdarə etmə panelləri (Taymerlər)

NODE 600   PİLLİ TAYMER   
(9
V batareka ilə  çalışan, germetik örtüklü 6 stansiyalı taymer)

 - image025 1 - Elektron İdarə etmə panelləri (Taymerlər)