Дождевание 2017-12-23T16:59:23+00:00

TARLA SUVARMA SİSTEMLƏRİ

Bəzi bitkilərin suvarılmasında çiləmə sistemi daha uyğun hesab edilir. Bura buğda, arpa, qarğıdalı, yonca, kartof, kələm, soğan və sair bitkiləri aid etmək olar. Çiləmə suvarma sisteminin geniş tədbiq olunan 3 növü mövcuddur:

1.Manqallı boru sistemi

(sökülüb yığılan)

Дождевание - tarlasuvarma 0000 Layer 1 - Дождевание

2. Tamburlu sulama

Дождевание - tarlasuvarma 0001 Layer 2 - Дождевание

3. Pivot sistemi

Дождевание - tarlasuvarma 0002 Layer 3 - Дождевание