Ландшафтная ирригация 2017-12-23T17:39:18+00:00

LANDŞAFT SUVARMA SİSTEMİ

Sahə böyükdürsə, suya ehtiyacı olan sahələr, qazon susuzluğa məruz qalır və suvarma tam olaraq ərazini əhatə edə bilmir . Suya qənaət edərək ərazinin qısa müddətdə bərabər suvarılmasının yolu avtomatik suvarmadır. Avtomatik suvarma sistemi Siz evdə olmadıqda belə yaşıllığı bərabər şəkildə suvaracaq, havanın hərarətindən və yağmurlu olmasından asılı olaraq suvarma müddətini korrektə edəcək və optimal təlabata uyğunlaşdıracaq. Bağın strukturuna uyğun olaraq aşağıda göstərilən müxtəlif növ çiləyicilərdən istifadə edilə bilər.

SHABRAN-D MMC ABŞ-ın HUNTER şirkətinin Azərbaycanda rəsmi distribüteridir.

Rotor növlü çiləyicilər: SRM, PGJ, PGP, İ-25,İ-40,İ-60,İ-90.
Geniş ərazilərin suvarılması üçün nəzərdə tutulub.

Ландшафтная ирригация - landsaftsuvarma 0000 Layer 2 - Ландшафтная ирригация

Kontroller: NODE, X-Core, I-Core, PCC, ACC. Suvarma sisteminin avtomatik idarə edilməsini proqramlaşdırır və idarə edir

Ландшафтная ирригация - landsaftsuvarma 0004 Layer 6 - Ландшафтная ирригация

Sprey növlü çiləyicilər: PSU 4A, 6A, 8A, 10A, 12A, 15A, 17A.
Kiçik və orta ərazilərin qısa müddətdə suvarılması üçün əlverişlidir.

Ландшафтная ирригация - landsaftsuvarma 0001 Layer 3 - Ландшафтная ирригация

Elektromaqnit Klapanlar: PGV1″, PGV12«PGV 2″, İCV-3″. Kontrollerdən gələn siqnal vasitəsi ilə su axınını açır və ya bağlayır.

Ландшафтная ирригация - landsaftsuvarma 0005 Layer 7 - Ландшафтная ирригация

MP rotators: MP1000, MP2000,MP3000. Küləkli, yamac və gilli ərazilərin suvarılması üçün idealdır.Su məsrəfinə 30% qənaət edir.

Ландшафтная ирригация - landsaftsuvarma 0002 Layer 4 - Ландшафтная ирригация

Sensor: Mini-Clik, Solar-Sync, ET System. Hava şəraitindən asılı olaraq (yağış,külək,şaxta)suvarma sisteminin dayandırır və ya korrektə edir

Ландшафтная ирригация - landsaftsuvarma 0006 Layer 8 - Ландшафтная ирригация

ST Sistem: ST-90, ST-1600. Sintetik (süni) qazon örtüklərinin suvarılması üçün nəzərdə tutulub

Ландшафтная ирригация - landsaftsuvarma 0003 Layer 5 - Ландшафтная ирригация

Babler:PCB, AFB, MSBN. Çiləyici gövdəsi üzərinə taxılan damladıcı başlıqlar. Qazonluqda olan ağac və kolların suvarılması üçün nəzərdə tutulub

Ландшафтная ирригация - landsaftsuvarma 0007 Layer 9 - Ландшафтная ирригация