Tarla suvarma çiləyiciləri 2017-08-23T09:34:53+00:00
Tarla suvarma çiləyiciləri - Yuzuak Jet 50 Radius 29 50 m Su serfi 14 61 kub - Tarla suvarma çiləyiciləri

Yuzuak Jet 50 Radius 29-50 m Su serfi 14-61 kub.saat

Tarla suvarma çiləyiciləri - Yuzuak Atom 15 Radius 12 16 m Su serfi 095 2 kub - Tarla suvarma çiləyiciləri

Yuzuak Atom 15 Radius 12-16 m Su serfi-0,95-2 kub.saat

Tarla suvarma çiləyiciləri - Raesa F551 Radius 25 35 m Su serfi 85 28 kub - Tarla suvarma çiləyiciləri

Raesa F551 Radius 25-35 m Su serfi 8,5-28 kub.saat

Tarla suvarma çiləyiciləri - Egey  ld  z B2 Radius 17 25 m Su serfi 4 12 kub - Tarla suvarma çiləyiciləri

Egeyıldız B2 Radius 17-25 m Su serfi 4-12 kub.saat

Tarla suvarma çiləyiciləri - Egey  ld  z A30 Radius 12 14 m Su serfi 19 29 kub - Tarla suvarma çiləyiciləri

Egeyıldız A30 Radius 12-14 m Su serfi 1,9-2,9 kub.saat

Tarla suvarma çiləyiciləri - Egey  ld  z A2 Radius 13 16 m Su serfi 2 28 kub - Tarla suvarma çiləyiciləri

Egeyıldız A2 Radius 13-16 m Su serfi 2-2,8 kub.saat