Tarla suvarma 2018-03-16T12:57:09+00:00

TARLA SUVARMA SİSTEMLƏRİ

Bəzi bitkilərin suvarılmasında çiləmə sistemi daha uyğun hesab edilir. Bura buğda, arpa, qarğıdalı, yonca, kartof, kələm, soğan və sair bitkiləri aid etmək olar. Çiləmə suvarma sisteminin geniş tədbiq olunan 3 növü mövcuddur:

1.Manqallı boru sistemi

(sökülüb yığılan)

[object object] - tarlasuvarma 0000 Layer 1 - Tarla suvarma

2. Tamburlu sulama

[object object] - tarlasuvarma 0001 Layer 2 - Tarla suvarma

3. Pivot sistemi

[object object] - tarlasuvarma 0002 Layer 3 - Tarla suvarma