Xidmətlər 2018-02-12T13:36:43+00:00
  • Layihələndirmə

  • Qiymətləndirmə

  • Material Təchizatı

  • Montaj işləri

  • Servis

  • Kənd təsərrufatı üçün suvarma sistemləri

  • Landşaft layihələri üçün Avtomatik suvarma sistemləri

xidmətlər - img1 - Xidmətlər
xidmətlər - img4 - Xidmətlər
xidmətlər - img2 - Xidmətlər
xidmətlər - img5 - Xidmətlər
xidmətlər - img3 - Xidmətlər
xidmətlər - img6 - Xidmətlər

Hunter Bakı; Hunter Azərbaycan; avtomatik suvarma; damlama sistemi; çiləyicilər; sulama sistemləri; damcılı suvarma; peyzaj suvarma; landşaft suvarma; Poelsan Bakı; Poelsan Azərbaycan; PE borular; boru fitinqləri; layflat boru; Ege Plast Bakı; Ege Plast Azərbaycan; mandallı borular; damlama boruları; kələpçəli borular; PSU; PGP; SRM.