ELEKTRON İDARƏ ETMƏ PANELLƏRİ (TAYMERLƏR)

 

XC 401 E 4 STANSIYA OUTDOOR TAYMER (4 stansiyalı idarəetme paneli, çöl üçün, qermetik örtüklü 24V )
XC 601 E 6 STANSIYA OUTDOOR TAYMER ( 6 stansiyalı idarəetme paneli, çöl üçün, qermetik örtüklü 24V )
XC 801 E 8 STANSIYA OUTDOOR TAYMER ( 8  stansiyalı idarəetme paneli, çöl üçün, qermetik örtüklü 24V )
XC401IE 4 STANSİYA INDOOR      TAYMER     (  4  stansiyalı idarəetme paneli, içəri üçün, 24V )
XC601IE 6 STANSİYA INDOOR      TAYMER     
(  6  stansiyalı idarəetme paneli, içəri üçün, 24V )
XC801IE 8 STANSİYA INDOOR      TAYMER     ( 8  stansiyalı idarəetme paneli, içəri üçün, 24V )
XCH1200 XC HYBRID PİLLİ 12 STANSİYA   TAYMER  (Batareka ilə çalışan 12 satansiyali idarəetme paneli  9V)
PC 401E   4-16 STANSİYA OUTDOOR ( 4 stansiyalı idarəetme paneli,modullarla 16 stansiyaya qeder artirmaq olur 24V )
ACC 99D (UNIVERSAL 99 STANSIYA QEDER)  (Dekoder sistemi ilə çalışan, 99 stansiyaya qədər artırıla bilen və Mərkəzleşdirilmiş idarəetme sistemi ile  idare oluna bilən   kompyuter)
ACC99DPP ACC
DECODER CONTROLLER
    (Dekoder sistemi ilə çalışan, 99 stansiyaya qədər artırıla
bilen və Mərkəzleşdirilmiş idarəetme sistemi ile  idare oluna bilən   kompyuter.
Plastik germetik örtüklü.sahenin istenilən yerinə montajlana bilər)
NODE 100  PİLLİ TAYMER (9V batareka ilə  çalışan, germetik örtüklü 1 stansiyalı taymer)
NODE 200   PİLLİ TAYMER     (9V batareka ilə  çalışan, germetik örtüklü  2  stansiyalı taymer)
NODE 400   PİLLİ TAYMER    (9V batareka ilə  çalışan, germetik örtüklü  4 stansiyalı taymer)
NODE 600   PİLLİ TAYMER  
(9V batareka ilə  çalışan, germetik örtüklü 6 stansiyalı taymer)