Borunun Diametri

Borunun adı

Ölçü vahidi

Təzyiqə davamlığı PN.atm.

SDR

20

Polietilen boru PE100 20×2,0

p/metr

16

11

Polietilen boru PE100 20×2,3

p/metr

20

9

Polietilen boru PE100 20×3,0

p/metr

25

7,4

25

Polietilen boru PE100 25×2,0

p/metr

12,5

13,6

Polietilen boru PE100 25×2,3

p/metr

16

11

32

Polietilen boru PE100 32×2,0

p/metr

10

17

Polietilen boru PE100 32×2,4

p/metr

12,5

13,6

Polietilen boru PE100 32×3,0

p/metr

16

11

40

Polietilen boru PE100 40×2,0

p/metr

8

21

Polietilen boru PE100 40×2,4

p/metr

10

17

Polietilen boru PE100 40×3,0

p/metr

12,5

13,6

Polietilen boru PE100 40×3,7

p/metr

16

11

50

Polietilen boru PE100 50×1,8

p/metr

6

27,6

Polietilen boru PE100 50×2,0

p/metr

6,3

26

Polietilen boru PE100 50×2,4

p/metr

8

21

Polietilen boru PE100 50×3,0

p/metr

10

17

Polietilen boru PE100 50×3,7

p/metr

12,5

13,6

Polietilen boru PE100 50×4,6

p/metr

16

11

63

Polietilen boru PE100 63×2,4

p/metr

6

27,6

Polietilen boru PE100 63×2,5

p/metr

6,3

26

Polietilen boru PE100 63×3,0

p/metr

8

21

Polietilen boru PE100 63×3,8

p/metr

10

17

Polietilen boru PE100 63×4,7

p/metr

12,5

13,6

Polietilen boru PE100 63×5,8

p/metr

16

11

75

Polietilen boru PE100 75×2,7

p/metr

6

27,6

Polietilen boru PE100 75×2,9

p/metr

6,3

26

Polietilen boru PE100 75×3,6

p/metr

8

21

Polietilen boru PE100 75×4,5

p/metr

10

17

Polietilen boru PE100 75×5,6

p/metr

12,5

13,6

Polietilen boru PE100 75×6,8

p/metr

16

11

90

Polietilen boru PE100 90×3,3

p/metr

6

27,6

Polietilen boru PE100 90×3,5

p/metr

6,3

26

Polietilen boru PE100 90×4,3

p/metr

8

21

Polietilen boru PE100 90×5,4

p/metr

10

17

Polietilen boru PE100 90×6,7

p/metr

12,5

13,6

Polietilen boru PE100 90×8,2

p/metr

16

11

110

Polietilen boru PE100 110×4,0

p/metr

6

27,6

Polietilen boru PE100 110×4,2

p/metr

6,3

26

Polietilen boru PE100 110×5,3

p/metr

8

21

Polietilen boru PE100 110×6,6

p/metr

10

17

Polietilen boru PE100 110×8,1

p/metr

12,5

13,6

Polietilen boru PE100 110×10,0

p/metr

16

11

125

Polietilen boru PE100 125×4,5

p/metr

6

27,6

Polietilen boru PE100 125×4,8

p/metr

6,3

26

Polietilen boru PE100 125×6,0

p/metr

8

21

Polietilen boru PE100 125×7,4

p/metr

10

17

Polietilen boru PE100 125×9,2

p/metr

12,5

13,6

Polietilen boru PE100 125×11,4

p/metr

16

11

140

Polietilen boru PE100 140×5,1

p/metr

6

27,6

Polietilen boru PE100 140×5,4

p/metr

6,3

26

Polietilen boru PE100 140×6,7

p/metr

8

21

Polietilen boru PE100 140×8,3

p/metr

10

17

Polietilen boru PE100 140×10,3

p/metr

12,5

13,6

Polietilen boru PE100 140×12,7

p/metr

16

11

160

Polietilen boru PE100 160×5,8

p/metr

6

27,6

Polietilen boru PE100 160×6,2

p/metr

6,3

26

Polietilen boru PE100 160×7,7

p/metr

8

21

Polietilen boru PE100 160×9,5

p/metr

10

17

Polietilen boru PE100 160×11,8

p/metr

12,5

13,6

Polietilen boru PE100 160×14,6

p/metr

16

11