VANA QUTULARI

6″ VANA QUTUSU

10″ VANA QUTUSU

12″ VANA QUTUSU

14″ VANA QUTUSU

 

                 YAŞIL SERİYA  VANALAR

 3/4  x  3/4  KÜRƏSƏL  VANA
ERKƏK-DİŞİ

1  x  1  KÜRƏSƏL  VANA
ERKƏK-DİŞİ

1 1/4  x  1 1/4  KÜRƏSƏL   VANA
ERKƏK-DİŞİ

1 1/2  x  1 1/2  KÜRƏSƏL  VANA
ERKƏK-DİŞİ

2  x  2  KÜRƏSƏL  VANA
ERKƏK-DİŞİ

3/4  x  3/4  KÜRƏSƏL  VANA
DİŞİ-DİŞİ

1  x  1  KÜRƏSƏL  VANA
DİŞİ-DİŞİ

1 1/4  x  1 1/4  KÜRƏSƏL   VANA
DİŞİ-DİŞİ

1 1/2  x  1 1/2  KÜRƏSƏL  VANA
DİŞİ-DİŞİ

2  x  2  KÜRƏSƏL  VANA
DİŞİ-DİŞİ

40 x 40   KÜRƏSƏL  VANA
MANŞON

50  x  50   KÜRƏSƏL  VANA
MANŞON

63  x 63   KÜRƏSƏL  VANA
MANŞON

                MAVİ  SERİYA  VANALAR

1/2  x  1/2  KÜRƏSƏL  VANA
DİŞİ-DİŞİ

3/4  x  3/4   KÜRƏSƏL  VANA
DİŞİ-DİŞİ

1  x 1   KÜRƏSƏL  VANA
DİŞİ-DİŞİ

2  x  2  KÜRƏSƏL  VANA
DİŞİ-DİŞİ

2 1/2  x  2 1/2   KÜRƏSƏL  VANA
DİŞİ-DİŞİ

 

3 x  3  KÜRƏSƏL  VANA
DİŞİ-DİŞİ

4  x  4  KÜRƏSƏL  VANA
DİŞİ-DİŞİ

50  x  50   KÜRƏSƏL  VANA
MANŞON