Damladıcılar üç növə bölünür: su axını sabit təzyiq nizamlı, su axını sabit təzyiq nizamsız və su axını nizamlanan 0-100 litr/saatda.

MƏHSULLAR

Növü Çeşidləri Görüntüsü
Su axını sabit təzyiq nizamlı 2 l/saatda, 4 l/saatda, 8 litr/saatda Damladıcılar - Su axını sabit təzyiq nizamlı
Su axını sabit təzyiq nizamsız 2 l/saatda, 4 l/saatda, 8 litr/saatda Damladıcılar - Su axını sabit təzyiq nizamsız
Su axını nizamlanan 0-100 litr/saatda Damladıcılar - Su axını nizamlanan