MİNİ CLIK-YAGMUR SENSORU
( Yagmurlu havalarda suvarma sistemini dayandırır)

SOLAR SYNC SENSOR
(Şaxtalı ,Yagmurlu havalarda suvarmanı durduran və yagmurdan sonrakı növbəti gunlərdə
təyin olunmuş suvarma muddətini  lazımi qeder azaldan agıllı sensor sistemi)

MWS  MİNİ HAVA SENSORU
(küləkli və yagmurlu havalarda suvarma sistemini dayandırır)

ET SYSTEM  HİDROMETRİK SENSOR  (torpağın nemliyini ve buxarlanmanı  ölçməklə
idarəetmə paneline siqnal gonderir ve suvarma müddətini təyin edir )

FLOW CLIK  SENSOR
(sərfiyyatdan artıq su  işləndikdə  (boru deşilmesi ve s)   sistemi avtomatik olaraq baglıyır ve
suvarmani dayandırır  ̎)

SPXCH  SOLAR PANEL     
( Gunəş paneli  pilli taymerler üçün)