Alətlər suvarma sistemlərinin quraşdırılmasında mühüm rol oynayır