TƏZYİQƏ QARŞI DAVAMLIDIR VƏ YÜKSƏK TƏZYİQ ALTINDA BAŞ VERƏN SIZINTILARI ARADAN QALDIRIR.