ALTERNATİV ENERJİ MƏNBƏLƏRİ

Suvarma sistemlərində bərpa olunan enerji mənbələrinin tətbiqi. Su nasosları və idarəetmə qurğularının alternativ enerji mənbələri hesabına işləməsi.

Xidmətlərimiz:

  1. Layihələndirmə
  2. Material təchizatı
  3. Quraşdırma işləri

Xidmətlərimiz:

  1. Günəş panelləri
  2. Külək pərvanələri su nasos sistemləri
  3. Ağıllı Off Gridd İnvertorlar
  4. Günəş motor sürücü-invertorlar
  5. Akkumulyatorlar
  6. Günəş işıqlandırma sistemləri
Günəş su pompası sistemi
Alternativ enerji
Alternativ enerji mənbələri
Külək enerjisinin suvarma sustemlərində tətbiqi