– İntensiv suvarma sistemlərinin layihələndirilməsi;

– Suvarma sistemləri materiallarının topdan və pərakəndə satışı;

– Super-intensiv bağların layihələndirilməsi və salınması;

– Kənd təsərrüfatı və landşaft sahələrinin suvarılması üçün hidravlik hesablamaların aparılması;

– Elmi və mütərəqqi metodların suvarma sistemlərində tətbiqi;

– Torpaqüstü və torpaqaltı damlama suvarma sistemlərinin quraşdırılması;

– Sabit və demontaj edilərək yeri deyişdirilən çiləmə sistemlərinin quraşdırılması;

– Landşaft sahələri, park və bağlarda suvarma sistemlərinin quraşdırılması;

– Suyun EC və PH tərkibinin avatomatik idarə edilməsi sistemlərinin quraşdırılması;

– Suvarma sisteminə gübrənin verilməsi üçün qarışdırıcı və tankerlərin quraşdırılması;

– Suvarmanın avtomatik idarə edilməsi sistemlərinin quraşdırılması;

– Suvarmanın avtomatik idarə edilməsi sisteminə inteqrasiya edilmiş lokal meterioloji stansiyaların quraşdırılması;