Landşaft suvarma

Sahə böyükdürsə, suya ehtiyacı olan sahələr, qazon susuzluğa məruz qalır və suvarma tam olaraq ərazini əhatə edə bilmir . Suya qənaət edərək ərazinin qısa müddətdə bərabər suvarılmasının yolu avtomatik suvarmadır.

Damla suvarma

Damlama sistemi suvarma üsuludur. Burada su boru üzərinə/daxilinə yerləşdirilmiş damladıcı-drippers vasitəsi iləbirbaşa bitkilərin kök zonasına çatdırılır. Su ilə birlikdə ehtiyac olan gübrəni də bitkiyə ötürmək olur.

Tarla suvarma

Bəzi bitkilərin suvarılmasında çiləmə sistemi daha uyğun hesab edilir. Bura buğda, arpa, qarğıdalı, yonca, kartof, kələm, soğan və sair bitkiləri aid etmək olar. Çiləmə suvarma sisteminin geniş tədbiq olunan 3 növü mövcuddur.

Şirkətimiz suvarma ilə bağlı çox sayda xidmətlər həyata keçirir:

– İntensiv suvarma sistemlərinin layihələndirilməsi;
– Suvarma sistemləri materiallarının topdan və pərakəndə satışı;
– Super-intensiv bağların layihələndirilməsi və salınması;
– Kənd təsərrüfatı və landşaft sahələrinin suvarılması üçün hidravlik hesablamaların aparılması;
– Elmi və mütərəqqi metodların suvarma sistemlərində tətbiqi;
– Torpaqüstü və torpaqaltı damlama suvarma sistemlərinin quraşdırılması;

– Sabit və demontaj edilərək yeri deyişdirilən çiləmə sistemlərinin quraşdırılması;
– Landşaft sahələri, park və bağlarda suvarma sistemlərinin quraşdırılması;
– Suyun EC və PH tərkibinin avatomatik idarə edilməsi sistemlərinin quraşdırılması;
– Suvarma sisteminə gübrənin verilməsi üçün qarışdırıcı və tankerlərin quraşdırılması; – Suvarmanın avtomatik idarə edilməsi sistemlərinin quraşdırılması;
– Suvarmanın avtomatik idarə edilməsi sisteminə inteqrasiya edilmiş lokal meterioloji stansiyaların quraşdırılması