Gübrə çəni suvarma sisteminə gübrə və dərmanı bərabər şəkildə paylayır.Filtrlər suyu təmizləmək üçün suvarma sisteminə quraşdırılmış qurğudur.Əks klapanlar suyun əks istiqamətdə hərəkət etməməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.

60 nəticə