Hava klapanları boru daxilindəki tribolentliyi aradan qaldıraraq havanı xaric edir və suyu buraxır.Təzyiq düşürücülər boru daxilində suyun təzyiqini aşağı salır