Ventillər hər iki tərəfdən su axışını tənzimləyir və su axışı sırasında həcmi sabir saxlayır

33 nəticə