Sahə böyükdürsə, suya ehtiyacı olan sahələr, qazon susuzluğa məruz qalır və suvarma tam olaraq ərazini əhatə edə bilmir . Suya qənaət edərək ərazinin qısa müddətdə bərabər suvarılmasının yolu avtomatik suvarmadır. Avtomatik suvarma sistemi Siz evdə olmadıqda belə yaşıllığı bərabər şəkildə suvaracaq, havanın hərarətindən və yağmurlu olmasından asılı olaraq suvarma müddətini korrektə edəcək və optimal təlabata uyğunlaşdıracaq. Bağın strukturuna uyğun olaraq aşağıda göstərilən müxtəlif növ çiləyicilərdən istifadə edilə bilər.

SHABRAN-D MMC ABŞ-ın HUNTER şirkətinin Azərbaycanda rəsmi distribüteridir.

Rotor növlü çiləyicilər: SRM, PGJ, PGP, İ-25, İ-40, İ-60, İ-90.
Geniş ərazilərin suvarılması üçün nəzərdə tutulub.

Landşaft suvarma - Rotor növlü çiləyicilər Landşaft suvarma - Rotor növlü çiləyicilər Landşaft suvarma - Rotor növlü çiləyicilər

Kontroller: NODE, X-Core, I-Core, PCC, ACC. Suvarma sisteminin avtomatik idarə edilməsini proqramlaşdırır və idarə edir

Landşaft suvarma - Kontroller Landşaft suvarma - Kontroller Landşaft suvarma sistemləri - Kontroller

Sprey növlü çiləyicilər: PSU 4A, 6A, 8A, 10A, 12A, 15A, 17A.
Kiçik və orta ərazilərin qısa müddətdə suvarılması üçün əlverişlidir.

Landşaft suvarma qurğuları - Sprey növlü çiləyicilər Landşaft suvarma qurğuları - Sprey növlü çiləyicilər Landşaft suvarma qurğuları - Sprey növlü çiləyicilər

Elektromaqnit Klapanlar: PGV1″, PGV12PGV 2″, İCV-3″. Kontrollerdən gələn siqnal vasitəsi ilə su axınını açır və ya bağlayır.

Landşaft suvarma qurğuları - Elektromaqnit Klapanlar Landşaft suvarma qurğuları - Elektromaqnit Klapanlar Landşaft suvarma qurğuları - Elektromaqnit Klapanlar

MP rotators: MP1000, MP2000,MP3000. Küləkli, yamac və gilli ərazilərin suvarılması üçün idealdır.Su məsrəfinə 30% qənaət edir.

Landşaft suvarma qurğuları - MP rotators Landşaft suvarma qurğuları - MP rotators Landşaft suvarma qurğuları - MP rotators

Sensor: Mini-Clik, Solar-Sync, ET System. Hava şəraitindən asılı olaraq (yağış,külək,şaxta)suvarma sisteminin dayandırır və ya korrektə edir

Landşaft suvarma qurğuları - Sensor Landşaft suvarma qurğuları - Sensor Landşaft suvarma qurğuları - Sensor

ST Sistem: ST-90, ST-1600. Sintetik (süni) qazon örtüklərinin suvarılması üçün nəzərdə tutulub

Landşaft suvarma qurğuları - ST sistem Landşaft suvarma qurğuları - ST sistem Landşaft suvarma qurğuları - ST sistem

Babler:PCB, AFB, MSBN. Çiləyici gövdəsi üzərinə taxılan damladıcı başlıqlar. Qazonluqda olan ağac və kolların suvarılması üçün nəzərdə tutulub

Landşaft suvarma qurğuları - Babler Landşaft suvarma qurğuları - Babler Landşaft suvarma qurğuları - Babler