Bakı, Novxanı kəndi
Heydər Əliyev küç. 20

B.e.-Ş. 09:00-18:00

+994 55 223 53 06
+994 50 461 00 51

office@suvarma.az

Zəng sifarişi

SHABRAN-D MMC haqqında

“SHABRAN-D” MMC şirkəti 2004-cü ildə yaradılmışdır.

Suvarma sistemləri və qurğularının satışı, quraşdırılması, İntensiv suvarma layihələrinin hazırlanması və bu sahəyə aid material təchizatı sahəsində şirkət ixtisaslaşmışdır.

Şirkətin missiyası

Şirkətin əsas missiyası – suya qənaət, məhsuldarlıq və rentabelliyi artırmaq məqsədi ilə kənd təsərrüfatı və yaşıllaşdırma sahəsində intensiv suvarma metodlarının tətbiqi, su resurslarından istifadənin optimallaşdırılması və suvarma sistemlərinin idarə edilməsinin avtomatlaşdırılmasıdır.

SHABRAN-D MMC aşağıdakı tanınmış şirkətlərin Azərbaycanda rəsmi distribütoru və dilleridir:

 1. HUNTER İnc. (ABŞ) – landşaft sahələri, qazon, park və özəl bağlar üçün  suvarma qurğuları; suvarmanın avtomatik idarə edilməsi qurğuları;

 2. NETAFİM (İsrail) – kənd təsərrüfatı üçün suvarma qurğuları;


 3. JAİN (İsrail) – kənd təsərrüfatı üçün suvarma qurğuları;

 4. POELSAN (Türkiyə) – boru fitinqləri;

 5. ACARMAKSAN (Türkiyə) – filtrasiya sistemləri;

 6. KARBİR (Türkiyə) – kənd təsərrüfatı üçün çiləmə sistemləri.
Suvarma sistemləri və qurğuları mağazası
Suvarma sistemləri və qurğuları satışı

İntensiv Suvarma Sistemləri

Müasir dövrdə kənd təsərrüfatında rentabelliyi artıran əsas amillər intensiv metodların istifadəsi ilə sıx əlaqəlidir.

Ənənəvi suvarma metodlarının ( şırım suvarma ) neqativ nəticələri:

 1. Artıq su məsrəfi
 2. Torpaqların şoranlaşması
 3. Torpağın eroziyası
 4. Əlavə işçi qüvvəsi
 5. Yabanı otların geniş yayılması
 6. Ərazinin qeyri bərabər suvarılması
 7. Relyef fərqli yerlərin çətin və ya heç suvarılmaması
 8. Aşağı məhsuldarlıq
 


Su varsa, həyat var!

Saniyədə boş yerə axan bir damla su, 1 ildə 6000 litr su deməkdir. İstifadəsiz axan hər damla suya qənaətimiz hektarlarla torpağı cana gətirə bilər. Suyu israf etməyək!

İntensiv suvarma sistemlərindən istifadə artıq su məsrəfinin qarşısını alır və yüksək məhsuldarlığa səbəb olur. 1 kq buğdanın ərsəyə gəlməsi üçün 1300 litr su lazımdır.


XİDMƏTLƏRİMİZ

Landşaft suvarma

Sahə böyükdürsə, suya ehtiyacı olan sahələr, qazon susuzluğa məruz qalır və suvarma tam olaraq ərazini əhatə edə bilmir . Suya qənaət edərək ərazinin qısa müddətdə bərabər suvarılmasının yolu avtomatik suvarmadır. Avtomatik suvarma sistemi Siz evdə olmadıqda belə yaşıllığı bərabər şəkildə suvaracaq, havanın hərarətindən və yağmurlu olmasından asılı olaraq suvarma müddətini korrektə edəcək və optimal təlabata uyğunlaşdıracaq. Bağın strukturuna uyğun olaraq aşağıda göstərilən müxtəlif növ çiləyicilərdən istifadə edilə bilər.

Hunter Landşaft suvarma sistemləri və qurğuları

Ətraflı

Damla suvarma

Damlama sistemi suvarma üsuludur. Burada su boru üzərinə/daxilinə yerləşdirilmiş damladıcı-drippers vasitəsi iləbirbaşa bitkilərin kök zonasına çatdırılır. Su ilə birlikdə ehtiyac olan gübrəni də bitkiyə ötürmək olur. Damlama sistemi qısa müddətdə böyük əraziləri optimal şəkildə suvarmağa imkan verir, bitkilərin inkişafını və məsuldarlığını artırır. Bitki növündən və əkin sxemindən asılı olaraq müxtəlif növ dalmama boruları və damladıcılar istifadə edilir.
Poelsan Damla suvarma sistemləri və qurğuları Netafim Damla suvarma sistemləri və qurğuları Jain Damla suvarma sistemləri və qurğuları

Ətraflı

Tarla suvarma

Bəzi bitkilərin suvarılmasında çiləmə sistemi daha uyğun hesab edilir. Bura buğda, arpa, qarğıdalı, yonca, kartof, kələm, soğan və sair bitkiləri aid etmək olar. Çiləmə suvarma sisteminin geniş tədbiq olunan 3 növü mövcuddur:

Acarmaksan Tarla suvarma sistemləri və qurğuları Karbir Tarla suvarma sistemləri və qurğuları

Ətraflı

Şirkətimiz aşağıdakı xidmətləri göstərir

– İntensiv suvarma sistemlərinin layihələndirilməsi;
– Suvarma sistemləri materiallarının topdan və pərakəndə satışı;
– Super-intensiv bağların layihələndirilməsi və salınması;
– Kənd təsərrüfatı və landşaft sahələrinin suvarılması üçün hidravlik hesablamaların aparılması;
– Elmi və mütərəqqi metodların suvarma sistemlərində tətbiqi;
– Torpaqüstü və torpaqaltı damlama suvarma sistemlərinin quraşdırılması;

– Sabit və demontaj edilərək yeri deyişdirilən çiləmə sistemlərinin quraşdırılması;
– Landşaft sahələri, park və bağlarda suvarma sistemlərinin quraşdırılması;
– Suyun EC və PH tərkibinin avatomatik idarə edilməsi sistemlərinin quraşdırılması;
– Suvarma sisteminə gübrənin verilməsi üçün qarışdırıcı və tankerlərin quraşdırılması;
– Suvarmanın avtomatik idarə edilməsi sistemlərinin quraşdırılması;
– Suvarmanın avtomatik idarə edilməsi sisteminə inteqrasiya edilmiş lokal meterioloji stansiyaların quraşdırılması

 

Suvarma sistemləri üçün su mənbələri Suvarma sistemləri və qurğularının quraşdırılması Tarla suvarma sistemləri və qurğuları Tarla suvarma qurğuları