Bakı, Novxanı kəndi
Heydər Əliyev küç. 20

B.e.-Ş. 09:00-18:00

office@suvarma.az

+994 55 223 53 06
+994 50 461 00 51

Zəng sifarişi

SHABRAN-D MMC haqqında

“SHABRAN-D” MMC şirkəti 2004-cü ildə yaradılmışdır.

Suvarma sistemləri və qurğularının satışı, quraşdırılması, intensiv suvarma layihələrinin hazırlanması və bu sahəyə aid material təchizatı sahəsində ixtisaslaşmışdır. Şirkətin əsas missiyası – suya qənaət, məhsuldarlıq və rentabelliyi artırmaq məqsədi ilə kənd təsərrüfatı və yaşıllaşdırma sahəsində intensiv suvarma metodlarının tətbiqi, su resurslarından istifadənin optimallaşdırılması və suvarma sistemlərinin idarə edilməsinin avtomatlaşdırılmasıdır.

Suvarma sistemləri və qurğuları mağazası

İntensiv Suvarma Sistemləri

Müasir dövrdə kənd təsərrüfatında rentabelliyi artıran əsas amillər intensiv metodların istifadəsi ilə sıx əlaqəlidir.

Ənənəvi suvarma metodlarının ( şırım suvarma ) neqativ nəticələri:

  1. Artıq su məsrəfi
  2. Torpaqların şoranlaşması
  3. Torpağın eroziyası
  4. Əlavə işçi qüvvəsi
  5. Yabanı otların geniş yayılması
  6. Ərazinin qeyri bərabər suvarılması
  7. Relyef fərqli yerlərin çətin və ya heç suvarılmaması
  8. Aşağı məhsuldarlıq
 Məhsullar
Landşaft suvarma

Sahə böyükdürsə, suya ehtiyacı olan sahələr, qazon susuzluğa məruz qalır və suvarma tam olaraq ərazini əhatə edə bilmir . Suya qənaət edərək ərazinin qısa müddətdə bərabər suvarılmasının yolu avtomatik suvarmadır. Avtomatik suvarma sistemi Siz evdə olmadıqda belə yaşıllığı bərabər şəkildə suvaracaq, havanın hərarətindən və yağmurlu olmasından asılı olaraq suvarma müddətini korrektə edəcək və optimal təlabata uyğunlaşdıracaq. Bağın strukturuna uyğun olaraq aşağıda göstərilən müxtəlif növ çiləyicilərdən istifadə edilə bilər.

Hunter Landşaft suvarma sistemləri və qurğuları

Ətraflı

Damla suvarma

Damlama sistemi suvarma üsuludur. Burada su boru üzərinə/daxilinə yerləşdirilmiş damladıcı-drippers vasitəsi iləbirbaşa bitkilərin kök zonasına çatdırılır. Su ilə birlikdə ehtiyac olan gübrəni də bitkiyə ötürmək olur. Damlama sistemi qısa müddətdə böyük əraziləri optimal şəkildə suvarmağa imkan verir, bitkilərin inkişafını və məsuldarlığını artırır. Bitki növündən və əkin sxemindən asılı olaraq müxtəlif növ dalmama boruları və damladıcılar istifadə edilir.
Poelsan Damla suvarma sistemləri və qurğuları Netafim Damla suvarma sistemləri və qurğuları Jain Damla suvarma sistemləri və qurğuları

Ətraflı

Tarla suvarma

Bəzi bitkilərin suvarılmasında çiləmə sistemi daha uyğun hesab edilir. Bura buğda, arpa, qarğıdalı, yonca, kartof, kələm, soğan və sair bitkiləri aid etmək olar. Çiləmə suvarma sisteminin geniş tədbiq olunan 3 növü mövcuddur:

Acarmaksan Tarla suvarma sistemləri və qurğuları Karbir Tarla suvarma sistemləri və qurğuları

Ətraflı