Ana səhifə 2018-03-16T12:58:54+00:00

“SHABRAN-D” MMC 2004-cü ildə yaradılmışdır
Şirkət İntensiv suvarma layihələrinin hazırlanması, suvarma sistemlərinin quraşdırılması və bu sahəyə aid material təchizatı sahəsində ixtisaslaşmışdır.
“SHABRAN-D” MMC suvarma sistemləri materiallarının dünyada önəmli istehsalçıları olan şirkətlərin Azərbaycanda rəsmi distribütorudur:
1. “HUNTER İNDUSTRİES” (ABŞ) – landşaft və idman sahələri üçün suvarma sistemləri.
2. “EGE PLAST” (Türkiyə) – kənd təsərrüfatı sahələri üçün suvarma sistemləri.
3. “PALAPLAST” (Yunanıstan) – peyzaj və kənd təsərrüfatı sahələri üçün suvarma sistemləri
4. “POELSAN” (Türkiyə) suvarma boru fitinqləri

Suvarma sistemləri konstruksiyalarına görə üç növə ayrılır: açıq suvarma sistemləri (açıq kanallar, novlar); qapalı suvarma sistemləri (yer səthibdən müxtəlif dərinliklərdə yerləşən basqılı və basqısız boru kəmərləri); birgə suvarma sistemləri (iri suvarma kanalları, açıq, kiçik kanallar isə boru kəmərləri ilə əvəz olunur).

Qapalı suvarma sistemlərində suyun suvarılacaq əraziyə nəql оlunması və оrada paylanması yeraltı və yerüstü basqılı bоru kəmərlərinin vasitəsilə həyata keçirilir. Kоnstruksiya etibarı ilə qapalı suvarma sistemləri daimi (stasiоnar) köçürülən (səyyar) və birləşmiş оla bilər. Daimi sistemlərdə bоru kəmərləri istismar müddətində yerlərini dəyişmədikləri halda, köçürülən sistemlərdə yerüstü bоrular suvarma qurtardıqdan sоnra ikinci mövqeyə daşınılır və оrada yenidən qurulurlar.

VIDEO – Suvarma.az

YADDAŞ

TƏQVİM VƏ SAAT

VALYUTA

[object object] - cb az - Ana səhifə