Tarla suvarma çiləyiciləri tarla və böyük sahələrin suvarılmasinda istifadə olunur.Mandallı borular geniş sahələrdə istifadə olunan borulardır