Alınqaynaq fitinqlər suvarmada böyük boruları qaynaq etmək üçün istifadə olunur