DAMCILI SUVARMA SİSTEMİ

Damlama sistemi suvarma üsuludur. Burada su boru üzərinə/daxilinə yerləşdirilmiş damladıcı-drippers vasitəsi iləbirbaşa bitkilərin kök zonasına çatdırılır. Su ilə birlikdə ehtiyac olan gübrəni də bitkiyə ötürmək olur. Damlama sistemi qısa müddətdə böyük əraziləri optimal şəkildə suvarmağa imkan verir, bitkilərin inkişafını və məsuldarlığını artırır. Bitki növündən və əkin sxemindən asılı olaraq müxtəlif növ dalmama boruları və damladıcılar istifadə edilir.

Damcılı suvarma sistemində su damladıcılar vasitəsi ilə birbaşa bitkilərin kök sisteminə verilir, suya, işçi qüvvəsinə, gübrəyə xeyli qənaət edilir və yüksək məhsuldarlıq əldə olunur. Sistem altı əsas hissədən ibarətdir:

  1. Su mənbəyi və nasosxana
  2. Filtrasiya sistemi
  3. Gübrələmə sistemi.
  4. Magistral boru xətti.
  5. Sektor boru xətləri.
Damla suvarma üşün qurğular

Diametrləri 16 mm və 20 mm ölçüsündə olan damlama boruları 2 növə bölünür:

  1. Saatda 2 və ya 4 litr verimliliyi olan və boru daxilinə montaj edilmiş damladıcılar (20,33,40,50,70,100 sm aralılığı mövcud olur)
  2. Su verimliyi 100 litrəyə qədər artırıla bilən və damlama borusu deşilərək üzərinə taxılan damladıcılar.
Damlama suvarma ilə bitgilərin kökü daha yaxşı su alır
Damla suvarma sistemləri və qurğuları