Tarla suvarma çiləyiciləri

Yuzuak Jet 50 Radius 29-50 m Su serfi 14-61 kub.saat

Tarla suvarma çiləyiciləri

Yuzuak Atom 15 Radius 12-16 m Su serfi-0,95-2 kub.saat

Tarla suvarma çiləyiciləri

Raesa F551 Radius 25-35 m Su serfi 8,5-28 kub.saat

Tarla suvarma çiləyiciləri

Egeyıldız B2 Radius 17-25 m Su serfi 4-12 kub.saat

Tarla suvarma çiləyiciləri

Egeyıldız A30 Radius 12-14 m Su serfi 1,9-2,9 kub.saat

Tarla suvarma çiləyiciləri

Egeyıldız A2 Radius 13-16 m Su serfi 2-2,8 kub.saat