Təzyiq nizamlayıcısı (klapan üzərinə montaj edilir)