WAND WI-FI MODUL FOR XC

240,00 AZN

Ölçülər 1
Paketdəki sayı: 10
WIFI MODULU

ƏSAS ÜSTÜNLÜKLƏRİ
• İstifadəsi asan, hər 
nəzarətçi X2 cihazına qoşulma vasitəsilə suvarma idarə etmək imkanı verir
İnternet
• Standart proqramlaşdırma funksionallığı daxildir
6 müstəqil suvarma proqramı və hər biri üçün 6 başlanğıc vaxtı
• Geniş

funksionallıq proqramlaşdırmağı mümkün edir
ayrı-ayrı stansiyalar, 6 başlama saatına qədər, həmçinin
maksimum 24 saat suvarma müddəti istifadə edin
• X2 nəzarət cihazınızı təkmilləşdirməklə suya qənaətinizi artırın
Hydrawise imkanları
• Bluetooth və Wi-Fi vasitəsilə girişi tez bir zamanda qurun, həmçinin
SoftAP giriş nöqtəsinin və ya WPS vasitəsilə girişin konfiqurasiyası
• Faydaların və texniki xüsusiyyətlərin tam siyahısı
nəzarətçi X2 bax səhifə 103
PERFORMANS XÜSUSİYYƏTLƏRİ
• Sertifikatlar: Wi-Fi b/g/n, Bluetooth 5.0, UL, cUL, FCC, CE, RCM
• Zəmanət müddəti: 2 il

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Простой в эксплуатации, подключаемый модуль Wi-Fi для любого
контроллера X2, обеспечивает возможность управления поливом через
Интернет
• Стандартный функционал программирования предусматривает наличие
6 независимых программ полива и 6 вариантов времени запуска для
каждой из них
• Расширенный функционал дает возможность программировать
отдельные станции, задавать до 6 вариантов времени запуска, а также
использовать максимальную продолжительность полива 24 часа
• Повысьте показатели экономии воды, дополнив свой контроллер X2
возможностями Hydrawise
• Быстрая настройка доступа через Bluetooth и по сети Wi-Fi, а также
конфигурирование точки доступа SoftAP или доступа через WPS
• Полный перечень преимуществ и технические характеристики
контроллера X2 см. на стр. 103
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Сертификаты: Wi-Fi b/g/n, Bluetooth 5.0, UL, cUL, FCC, CE, RCM
• Гарантийный период: 2 года

Məhsul haqqında

WAND WI-FI MODUL FOR X2