4H NOZIL (Radius: 1,2 metr, su sərfi: 0,1 m³/saatda. Qısa radiuslı nozıl)

2,50 AZN

Ölçüləri 1,2m
Paketdəki sayı: 25
Bitki suvarmada,Qazonda istifadə olunur (HUNTER)
Qısa radiuslu nozıl

Məhsul haqqında

4H NOZIL (Radius: 1,2 metr, su sərfi: 0,1 m³/saatda. Qısa radiuslı nozıl)