NOZIL CS530, düzbucaqlı çiləmə:(qarşıya – 1,5 m, sağa – 4,5 m, sola – 4,5 m), su sərfi: – 0,30 m³/saatda)

2,50 AZN

Ölçüləri 1,5m-4,5m
Paketdəki sayı: 25
Bitki suvarmada,Qazonda istifadə olunur (HUNTER)

Məhsul haqqında

NOZIL CS530, düzbucaqlı çiləmə:(qarşıya – 1,5 m, sağa – 4,5 m, sola – 4,5 m), su sərfi: – 0,30 m³/saatda)