NOZIL 12A (0-360º, Radius: 3,7 metr, su sərfi: 180º – 0,28 m³/saatda, 360º – 0,57 m³/saatda)

2,50 AZN

Ölçüləri 3,7m
Paketdəki sayı: 25
Bitki suvarmada,Qazonda istifadə olunur (HUNTER)

Məhsul haqqında

NOZIL 12A (0-360º, Radius: 3,7 metr, su sərfi: 180º – 0,28 m³/saatda, 360º – 0,57 m³/saatda)