NOZIL 4A (0-360º, Radius: 1,2 metr, su sərfi: 180º – 0,1 m³/saatda, 360º – 0,2 m³/saatda)

2,50 AZN

Ölçüləri 1,2m
Paketdəki sayı: 25
Bitki suvarmada,Qazonda istifadə olunur (HUNTER)

Məhsul haqqında

NOZIL 4A (0-360º, Radius: 1,2 metr, su sərfi: 180º – 0,1 m³/saatda, 360º – 0,2 m³/saatda)