NOZIL 6A (0-360º, Radius: 1,8 metr, su sərfi: 180º – 0,13 m³/saatda, 360º – 0,27 m³/saatda)

2,50 AZN

Ölçüləri 1,8m
Paketdəki sayı: 25
Bitki suvarmada,Qazonda istifadə olunur (HUNTER)

Məhsul haqqında

NOZIL 6A (0-360º, Radius: 1,8 metr, su sərfi: 180º – 0,13 m³/saatda, 360º – 0,27 m³/saatda)