NOZIL 10A (0-360º, Radius: 3,0 metr, su sərfi: 180º – 0,22 m³/saatda, 360º – 0,45 m³/saatda)

2,50 AZN

Ölçüləri 3,0m
Paketdəki sayı: 25
Bitki suvarmada,Qazonda istifadə olunur (HUNTER)

Məhsul haqqında

NOZIL 10A (0-360º, Radius: 3,0 metr, su sərfi: 180º – 0,22 m³/saatda, 360º – 0,45 m³/saatda)