PSU 02 (2″ PS ULTRA, alçaq gövdəli (ştanq – 5 sm), filtirsiz)

3,80 AZN

Ölçüləri 2″
Paketdəki sayı: 100
Tarla suvarmada,Qazonda istifadə olunur (HUNTER)

Məhsul haqqında

PSU 02 (2″ PS ULTRA, alçaq gövdəli (ştanq – 5 sm), filtirsiz)