SPREY NÖVLÜ ÇİLƏYİCİLƏR

Məlumat

Gövdə

Su vurma görüntüsü

 

PSU-04 10ASPREY SPRİNKLER

(Sprey növ  çileyici  0-360º, 1/2″ giriş, Radius: 3,0 metr,
su sərfi: 180º – 0,23 m³/saat)

 
 

 

PSU-04 12A

SPREY SPRİNKLER

(Radius -3,7m, Su Sərfi -0,3m³/saat 180°)

 

 

PSU-04 15A

SPREY SPRİNKLER

(Sprey növ  çileyici  0-360º, 1/2″ giriş, Radius: 4,6 metr,
su sərfi: 180º – 0,43 m³/saat)

 

PSU-04 17A

SPREY SPRİNKLER

(Sprey növ  çileyici   0-360º, 1/2″ giriş, Radius: 5,2 metr,
su sərfi: 180º – 0,53 m³/saat)

 

PSU-04 5SS

SPREY SPRİNKLER    (Sprey  düzbucaqlı çiləmə: 1,5 x 9 metr (qarşıya – 1,5 m,
sağa – 4,5 m, sola – 4,5 m), 1/2″ giriş, su sərfi:  – 0,3m³/saat)

SPREY NÖVLÜ ÇİLƏYİCİLƏRİN NOZULLARI

 

PSU- 4ASPREY SPRİNKLER

(Sprey növ  çileyici  0-360º, 1/2″ giriş, Radius: 1,2 metr,
su sərfi: 180º – 0,10 m³/saat)

 

PSU-6A

SPREY SPRİNKLER

(Sprey növ  çileyici   0-360º, 1/2″ giriş, Radius: 1,8 metr,
su sərfi: 180º – 0,13 m³/saat)

 

PSU-8A

SPREY SPRİNKLER

(Sprey növ  çileyici  0-360º, 1/2″ giriş, Radius: 2,4 metr,
su sərfi: 180º – 0,20m³/saat)

 

PSU-10A

SPREY SPRİNKLER

(Sprey növ  çileyici  0-360º, 1/2″ giriş, Radius: 3,0 metr,
su sərfi: 180º – 0,23 m³/saat)

 

 

PSU- 12A

SPREY SPRİNKLER

(Radius -3,7m, Su Sərfi -0,3m³/saat 180°)

 

 

PSU- 15A

SPREY SPRİNKLER

(Sprey növ  çileyici  0-360º, 1/2″ giriş, Radius: 4,6 metr,
su sərfi: 180º – 0,43 m³/saat)

 

PSU-17A

SPREY SPRİNKLER

(Sprey növ  çileyici   0-360º, 1/2″ giriş, Radius: 5,2 metr,
su sərfi: 180º – 0,53 m³/saat)

 

PSU-SS530

SPREY SPRİNKLER     (Sprey  düzbucaqlı çiləmə: 1,5 x 9 metr (qarşıya – 1,5 m,
sağa – 4,5 m, sola – 4,5 m), 1/2″ giriş, su sərfi:  – 0,3m³/saat)

PSU NOZZLE –CS 530

(Sprey düzbucaqlı çiləmə: 1,5 x 9 metr (qarşıya – 0,75m, sağa – 4,5 m,

sola – 4,5 m  + geriye -0,75m, saga -4,5m,sola-4,5m ), su sərfi:  – 0,30 m³/saatda.

 
PSU NOZZLE– SS918

(Sprey düzbucaqlı çiləmə: 2,7 x 5,5 metr (qarşıya – 2,7 m, sağa – 2,75 m,   sola – 2,75 m), su sərfi:  – 0,39 m³/saatda.)

 
PSU NOZZLE  S8A  (Zolaqşəkilli çileyen başliq. Radius: 2,4 metr,

su sərfi: 180º – 0,16 m³/saat  Gül və kolların, yamacların suvarılması üçün idealdır.

 
PSU  NOZZLE  S16A (Zolaqşəkilli çileyen başlıq. Radius: 5,2 metr,

su sərfi: 180º – 0,23 m³/saat  Gül və kolların, yamacların suvarılması üçün idealdır.

PCN10  BUBBLER NOZZLE

(PSU damlama başlığı,  su sərfi   –  0,23 m³/saatda,)

 
PCN25   BUBBLER NOZZLE   (PSU damlama başlığı,   su sərfi –  0,06 m³/saatda )  
PCN50   BUBBLER NOZZLE   (PSU damlama başlığı,  su sərfi –  0,11 m³/saatda )  
AFB   BUBBLER NOZZLE

(PSU damlama başlığı,  nizamlanan su sərfi –  0,06 – 0,45 m³/saatda,)

 

ROTOR NÖVLÜ ÇİLƏYİCİLƏR

Məlumat

Gövdə

Su vurma görüntüsü

SRM 04  ROTOR

(40-360º, 1/2″ giriş, Radius: 4,0 – 9,4 metr, su sərfi: 0,08-0,82 m³/saatda)

   
PGJ-04  ROTOR

( 40-360º, 1/2″ giriş, Radius: 4,3 – 11,6 metr,  su sərfi: 0,13-1,23 m³/saatda)

 
PGP ADJ   ROTOR

( 40-360º, 3/4″ giriş, Radius: 6,4 – 15,8 metr, su sərfi: 0,10-3,22 m³/saatda)

 
PGP 04 Ultra-ROTOR

(50-360º, 3/4″ giriş, Radius: 4,9-14,0 metr,su sərfi: 0,07-3,23 m³/saatda)

 
I60 ADSB  ROTOR

( 40-360º, 1″ giriş, Radius: 14,9 – 20,4 metr, su sərfi: 0,41-4,87 m³/saatda,

idman sahələri üçün idealdır , aşağı təzyiqdə uzun məsafəyə çiləyir.)

 
I90 ADVB  ROTOR

(40-360º, 1″ giriş, Radius: 18,9 – 30,8 metr, su sərfi: 4,97-18,58 m³/saatda,

böyük çiləmə radiusuna malikdir, geniş ərazili park və idman sahələri üçün idealdır.)

 
ST 90 B73 ROTOR

(    1/2″ giriş, Radius: 31 – 35 metr, su sərfi: 16-18 m³/saatda,

böyük çiləmə radiusuna malikdir, süni çim üçün idealdir)

 

MP NÖVLÜ ÇİLƏYİCİ BAŞLIQLARI (PSU GÖVDƏSİ ÜZƏRİNƏ BAĞLANIR)

MP 1000 NOZZLE 360° (Rotator başlıq 360º, Radius: 2,5-4,5 metr, su sərfi: 360º – 0,18 m³/saatda.)
MP 1000 NOZZLE 90°-210°  (Rotator başlıq 360º .Radius: 2,5-4,5 metr,

su sərfi: 180º – 0,09 m³/saatda,210º – 0,11 m³/saatda.)

MP 2000 NOZZLE 360°   (Rotator başlıq  360º, Radius: 4,0-6,4 metr, su sərfi: 360º – 0,34 m³/saatda.
MP 2000 NOZZLE 90°-210°   (Rotator başlıq 90-210º,  Radius: 4,0-6,4 metr,

su sərfi: 180º – 0,17 m³/saatda, 210º – 0,21 m³/saatda.)

MP 3000 NOZZLE 360°   (Rotator başlıq  360º Radius: 6,7-9,1 metr, su sərfi: 360º – 0,85 m³/saatda.)
MP 3000 NOZZLE 90°-210°    (Rotator başlıq 90-210º Radius: 6,7-9,1 metr,

su sərfi: 180º – 0,41 m³/saatda, 210º – 0,49 m³/saatda.)

MP 3500 NOZZLE 90°-210°      (Rotator başlıq 90-210º Radius: 8,9-10,7metr,

su sərfi: 180º – 0,65 m³/saatda, 210º – 0,75 m³/saatda.)

MP LCS 515  NOZZLE

 LEFT STRIP

(Rotator başlıq  1,5×4,5 metr sol künc üçün  ,su  serfi – 0,05 m³)

MP RCS 515 NOZZLE

  RIGH STRIP

(Rotator başlıq  1,5×4,5 metr sağ künc üçün  ,su  serfi – 0,05 m³)

MP SS530   NOZZLE

  DE STRİP

(Rotator başlıq  düzbucaqlı  1,5 x 9 metr (qarşıya – 1,5 m,

sağa – 4,5 m, sola – 4,5 m), su sərfi:  – 0,1m³/saat)