Məhsullar - borular, fitinqlər ,sensorlar
Məhsullar - Elektron idarəetmə panelləri
Məhsullar - damlama boruları, idarəetmə panelləri
Məhsullar - tarla suvarma çiləyiciləri
Məhsullar - vanalar, fitinqlər